4ο Λύκειο Αλίμου - Δήλωση Κατευθύνσεων και Επιλογών

Δηλώσεις για μαθητές που ΘΑ φοιτήσουν στη Β' λυκείου (Α-->Β)

Παρακαλούμε συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία σας και τις προτιμήσεις σας για τον προσανατολισμό που επιθυμείτε να ακολουθήσετε το επόμενο σχολικό έτος (2016-17)
* Απαιτείται

Προσωπικές Πληροφορίες *Επίθετο
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση χρησιμοποιόντας ελληνικούς τονούμενους χαρακτήρες (π.χ. Παπαδόπουλος). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό*Όνομα
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση χρησιμοποιόντας ελληνικούς τονούμενους χαρακτήρες (π.χ. Ευάγγελος και όχι βαγγέλης). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό*Όνομα Πατέρα*email*Τμήμα Γενικής Παιδείας
Επιλέξτε το τμήμα στο οποίο ανήκετε για το σχ. έτος 2015-16
Επιλογή Προσανατολισμού *Προσανατολισμός
Ανθρωπιστικές Σπουδές
Θετικές Σπουδές


Ερευνητική Εργασία Γράψτε μας το θέμα ή το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας με την οποία θα θέλατε να ασχοληθείτε το επόμενο έτος