4ο Λύκειο Αλίμου - Εκτύπωση Δηλώσεων

Δηλώσεις για μαθητές που ΘΑ φοιτήσουν στη Γ λυκείου (Β-->Γ)*Επίθετο
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση χρησιμοποιόντας τόνους (π.χ. Παπαδόπουλος). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό*Όνομα
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση χρησιμοποιόντας τόνους (π.χ. Ευάγγελος και όχι βαγγέλης). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό