1η Διεθνής Συνάντηση – Ολλανδία


Η πρώτη μας συνάντηση ήταν από τις 5 Μαρτίου έως τις 11 Μαρτίου 2017.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα μείγμα δραστηριοτήτων σχετικά με το έργο. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της εβδομάδας συμμετείχαν επίσης 7 μαθητές πρόσφυγες από άλλο σχολείο.

Το Πόστερ

Η Έρευνα

Πριν από τη συνάντηση, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Οι Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις έπρεπε να δείξουν «την κατάσταση» των προσφύγων στα έθνη μας.