Αρχική Συνάντηση Προγράμματος


Στο Dendron College στην Ολλανδία, έλαβε μέρος η πρώτη ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ των μελών που είχαν αρχικά δηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία. (Ολλανδία, Ελλάδα, Δανία, Γερμανία).

Συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης του προγράμματος