Σεμινάριο Ελιαμέπ


Στις 25 Νοεμβρίου 2016 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ήρθε έπειτα από πρόσκλησή μας στο θέατρο Κάρολος Κουν και παρουσίασε την έκθεση Διασχίζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα με Πλοίο.

Η έκθεση παρέχει μια μοναδική και εμπεριστατωμένη ανάλυση του αντίκτυπου των πολιτικών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της λεγόμενης προσφυγικής «κρίσης» του 2015 και 2016.

Μετά την παρουσίαση της έκθεσης ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές.