Εργαστήριο πάνω στο Προσφυγικό


Οι μαθητές μαζεύτηκαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου όπου και