Ερωτηματολόγιο για το ελληνικό group


Για την διεθνή συνάντηση στην Ολλανδία, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για τα παιδιά.

Μπορείτε να δείτε τις ερωτήσεις και συνοπτικά τις απαντήσεις εδώ