Παρουσίαση του σχολείου μας


Στα πλαίσια της διεθνούς συνάντησης στην Ολλανδία, ετοιμάσαμε αυτή τη μικρή παρουσίαση για το σχολείο μας και για κάποιες από τις εργασίες που έχουμε κάνει στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα.