Μια μέρα στο σχολείο


Στα πλαίσια της διεθνούς συνάντησης στην Ολλανδία, οι μαθητές ετοίμασαν αυτή τη μικρή παρουσίαση για την ημέρα ενός μαθητή στο σχολείο.