Η χορευτική ομάδα ετοιμάζεται


Η χορευτική ομάδα Erasmus ετοιμάζεται για το Intenational Meeting στην Αθήνα…