2η Διακρατική Συνάντηση – Ελλάδα


Η δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στο 4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου, από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου 2017. Η ατζέντα της συνάντησης άνοιξε νέες προοπτικές μάθησης από τις ανακοινώσεις εμπειρογνωμόνων για το ζήτημα των προσφύγων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης του 2015 στα ελληνικά νησιά στην ηπειρωτική χώρα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος σε όλο τον κόσμο. Η ατζέντα της συνάντησης εξέτασε επίσης λεπτομερώς την περαιτέρω υλοποίηση του έργου, ειδικά θέματα, τις επόμενες κινητικές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα

Ατζέντα

Παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων για την κρίση των προσφύγων

Τα αρχεία των παρουσιάσεων δεν δημοσιεύονται λόγω προσωπικών δεδομένων. Παρόλα αυτά, εφόσον ζητηθεί, η πρόσβαση θα μπορούσε να είναι περιστασιακά δυνατή.

Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων

Ανακοίνωση του κ. Σ. Τζουανόπουλου για τις ενέργειες και τις μελλοντικές προοπτικές του Συμβουλίου.

 

Η Ελλάδα και η κρίση των προσφύγων: Προκλήσεις και ευκαιρίες

Ανακοίνωση της κ. Βασιλάκη εξ ονόματος του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική (Europe Direct-ΕΛΙΑΜΕΠ).

 

Καλές πρακτικές σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο για την ομαλή μετάβαση των προσφύγων

Ανακοίνωση της κυρίας Μ. Μπαντή πρώην Προϊσταμένης του 2ου Διαπολιτισμικού Γυμνασίου του Ελληνικού.

 

Καταφύγια για ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα

ΜΚΟ «Save the Children». Ανακοίνωση της κ. Yiva van den Berg, Διευθύντρια Προστασίας Παιδιών-S5 Ελλάδας.

 

«Η ιστορία του Αμπντούλ»

Ανακοίνωση της κ. Γρυλλάκη. ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση.