Επισκέψεις


Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, οι μαθητές και οι καθηγητές από όλες τις χώρες συγκεντρώθηκαν στο χώρο του 4ου Λυκείου Αλίμου. Στο χώρο του προαυλίου, έγινε η πρώτη γνωριμία με τους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι τους υποδέχτηκαν με χαρά,κατά τη […]

2η Διεθνής Συνάντηση – Μέρα 1 – Πρωί