Δήλωση Ερευνητικών Εργασιών 1ου Τετραμήνου

Δηλώσεις για μαθητές της Α' Λυκείου

Παρακαλούμε συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία σας και τις προτιμήσεις σας για την ερευνητική εργασία 1ου τετράμηνου
* Απαιτείται

Προσωπικές Πληροφορίες *Επίθετο
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση χρησιμοποιόντας ελληνικούς τονούμενους χαρακτήρες (π.χ. Παπαδόπουλος). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό*Όνομα
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση χρησιμοποιόντας ελληνικούς τονούμενους χαρακτήρες (π.χ. Ευάγγελος και όχι βαγγέλης). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό*Τμήμα Γενικής Παιδείας
Επιλέξτε το τμήμα Γενικής Παιδείας στο οποίο ανήκετε

Επιλογή Ερευνητικής Εργασίας *1η Προτίμηση


*2η Προτίμηση


*3η Προτίμηση


*4η Προτίμηση


*5η Προτίμηση